Dags att fixa avloppet? Passa på att campa!

Att fixa ett enskilt avlopp kan vara helt nödvändigt om du skaffat ett hus som ligger lite för sig själv. Men vad ska du göra medan arbetet pågår? Utan fungerande avlopp kan det vara svårt att vara hemma. Ett bra alternativ är att ge dig ut på camping; då slipper du ifrån problemet och kan samtidigt få en naturupplevelse värd att minnas.

Varför enskilt avlopp?

Det vanligaste är att ha ett avlopp som är kopplat till kommunens system, men ibland är det inte möjligt. Det kan bero på att huset ligger för långt bort från annan bebyggelse, så att det skulle bli för dyrt att utföra anslutningen. Ett alternativ du då har är att skaffa ett enskilt avlopp, antingen själv eller tillsammans med några grannar. Då får du ett välfungerande och säkert avloppssystem trots att du inte är ansluten till det kommunala. Ett enskilt avlopp kan behöva anläggas om du bygger ett nytt hus, men det kan också bli nödvändigt om du köper ett gammalt. Avloppen kräver nämligen underhåll för att fungera som de ska. Har inte underhåll gjorts kan du behöva renovera eller skaffa ett helt nytt. Äldre avlopp har dessutom en annan standard än den som finns idag. Nuförtiden finns det höga krav på att utsläpp ska hindras så att de inte orsakar till exempel övergödning eller smittspridning.

Under arbetets gång

Det smidigaste är att anlita en kunnig firma när ett enskilt avlopp ska anläggas. Då kan du lita på att allt blir gjort på rätt sätt och lever upp till alla krav. Problemet är bara att det kan vara svårt att använda din bostad medan arbetet görs, eftersom ett avlopp är så centralt. Kan du få arbetet gjort redan innan du flyttar dit är det ett bra alternativ, eftersom du då har någon annanstans att bo. Är inte det möjligt kan du behöva hitta en annan lösning. En av dem är att låna ett tält och ge dig ut på camping. Har du möjlighet att ta ut lite semester kan du få lite extra tid och hinna ut på ett riktigt äventyr.

Att tänka på

Är du inte van vid att campa kan det vara bra att använda campingplatser. Kanske föreställer du dig stora fält med husvagnar, men alla campingar ser inte ut så. Det finns också mindre sådana där du kan få en naturnära upplevelse. Fördelen med att stanna på en camping är att du kan få tillgång till lite grundläggande service. Till exempel kan det finnas dusch och toalett, och det finns alltid någon ansvarig som går att kontakta om det uppstår problem. Du kan också räkna med bättre mobiltäckning, vilket kan vara bra när arbete pågår hemmavid. Även om du själv inte utför arbetet kan du behöva vara tillgänglig så att du kan ta beslut till exempel om de stöter på problem och inte kan göra som ni planerat.